Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Kaupunginvaltuusto 13.12.2017 Esityslista
Stadsfullmäktige 13.12.2017 Esityslista
 
Kaupunginhallitus 22.01.2018 Esityslista (+ lisälista)
Stadsstyrelsen 22.01.2018 Esityslista (+ lisälista)
 
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 17.10.2017 Pöytäkirja
Kaupunkikehityslautakunta 16.01.2018 Esityslista
Kuninkaantien työterveyden johtokunta 11.01.2018 Esityslista
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta 12.12.2017 Esityslista
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 29.11.2017 Pöytäkirja
Porvoon alueellinen jätelautakunta 21.11.2017 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.01.2018 Esityslista
Sivistyslautakunta 25.01.2018 Esityslista
Sosiaali- ja terveysltk. 23.01.2018 Esityslista
Suomenkielinen koulutusjaosto 11.01.2018 Esityslista
Terveydensuojelujaosto 24.01.2018 Esityslista
 
Affärsverket Borgå lokalservice direktion 12.12.2017 Esityslista
Affärsverket Borgå vattens direktion 29.11.2017 Pöytäkirja
Bildningsnämnden 25.01.2018 Esityslista
Borgå regionala avfallsnämnd 21.11.2017 Pöytäkirja
Byggnads- och miljönämnden 16.01.2018 Esityslista
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 11.01.2018 Esityslista
Hälsoskyddssektionen 24.01.2018 Esityslista
Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 17.10.2017 Pöytäkirja
Social- och hälsovårdsn. 23.01.2018 Esityslista
Stadsutvecklingsnämnden 16.01.2018 Esityslista
Svenskspråkiga utbildningssektionen 16.01.2018 Esityslista