Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Kaupunginvaltuusto 12.12.2018 Pöytäkirja
Stadsfullmäktige 12.12.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 2017-2020 06.11.2018 Pöytäkirja
 
Kaupunginhallitus 21.01.2019 Esityslista
Revisionsnämnden 2017-2020 06.11.2018 Pöytäkirja
Stadsstyrelsen 21.01.2019 Esityslista
 
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 11.12.2018 Pöytäkirja
Kaupunkikehityslautakunta 22.01.2019 Esityslista
Kuninkaantien työterveyden johtokunta 28.11.2018 Esityslista
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta 11.12.2018 Esityslista
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 17.01.2019 Esityslista
Porvoon alueellinen jätelautakunta 25.09.2018 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.12.2018 Pöytäkirja
Sivistyslautakunta 17.01.2019 Esityslista (+ lisälista)
Sosiaali- ja terveysltk. 11.12.2018 Pöytäkirja
Suomenkielinen koulutusjaosto 15.01.2019 Esityslista
Terveydensuojelujaosto 18.12.2018 Pöytäkirja
 
Affärsverket Borgå lokalservice direktion 11.12.2018 Esityslista
Affärsverket Borgå vattens direktion 17.01.2019 Esityslista
Bildningsnämnden 17.01.2019 Esityslista (+ lisälista)
Borgå regionala avfallsnämnd 25.09.2018 Pöytäkirja
Byggnads- och miljönämnden 11.12.2018 Pöytäkirja
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 28.11.2018 Esityslista
Hälsoskyddssektionen 18.12.2018 Esityslista
Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 11.12.2018 Pöytäkirja
Social- och hälsovårdsn. 11.12.2018 Pöytäkirja
Stadsutvecklingsnämnden 22.01.2019 Esityslista
Svenskspråkiga utbildningssektionen 18.12.2018 Esityslista