Toimielimet Viimeisin kokous Dokumenttityyppi
Kaupunginvaltuusto 13.06.2018 Pöytäkirja
Stadsfullmäktige 13.06.2018 Pöytäkirja
Tarkastuslautakunta 2017-2020 16.01.2018 Pöytäkirja
 
Kaupunginhallitus 25.06.2018 Esityslista
Revisionsnämnden 2017-2020 16.01.2018 Pöytäkirja
Stadsstyrelsen 25.06.2018 Esityslista
 
Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta 15.05.2018 Pöytäkirja
Kaupunkikehityslautakunta 12.06.2018 Pöytäkirja
Kuninkaantien työterveyden johtokunta 17.05.2018 Esityslista
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut johtokunta 29.05.2018 Esityslista (+ lisälista)
Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 19.06.2018 Pöytäkirja
Porvoon alueellinen jätelautakunta 22.05.2018 Pöytäkirja
Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.06.2018 Pöytäkirja
Sivistyslautakunta 14.06.2018 Esityslista
Sosiaali- ja terveysltk. 14.06.2018 Pöytäkirja
Suomenkielinen koulutusjaosto 12.06.2018 Esityslista
Terveydensuojelujaosto 18.06.2018 Pöytäkirja
 
Affärsverket Borgå lokalservice direktion 29.05.2018 Esityslista (+ lisälista)
Affärsverket Borgå vattens direktion 19.06.2018 Pöytäkirja
Bildningsnämnden 14.06.2018 Esityslista
Borgå regionala avfallsnämnd 22.05.2018 Pöytäkirja
Byggnads- och miljönämnden 12.06.2018 Pöytäkirja
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 17.05.2018 Esityslista
Hälsoskyddssektionen 18.06.2018 Pöytäkirja
Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 15.05.2018 Pöytäkirja
Social- och hälsovårdsn. 14.06.2018 Pöytäkirja
Stadsutvecklingsnämnden 12.06.2018 Pöytäkirja
Svenskspråkiga utbildningssektionen 12.06.2018 Esityslista