Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Pöytäkirja 31.05.2017 | Avaa haku

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.05.2017 Pykälä 52
Sivistyslautakunta

§ 52

31.05.2017

 

TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN TEATTERI SOITTORASIALLE JA OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

SIVLK 31.05.2017 § 52 Valmistelu ja lisätiedot: rehtori Felix von Willebrand, 0400 963 053 tai felix.von.willebrand@porvoo.fi ja

kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen, 040 4891 754 tai merja.kukkonen@porvoo.fi

 

Teatteri Soittorasia/teatterijohtaja Pentti Kinosmaa hakee teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetuksen järjestämislupaa Porvoon kaupungilta ja esittää opetussuunnitelman hyväksyttäväksi. Teatteri Soittorasia on jättänyt hakemuksen 3.6.2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin Taiteen perusopetuksen yksikölle.

 

Porvoossa on ollut koko kuluvan lukuvuoden 2016-2017 valmisteilla selvitys teatteritaiteen perusopetuksen järjestämisestä suomeksi ja ruotsiksi, laajana yhteistyönä 3. sektorin toimijan kanssa. Teatteritaiteen toimijoiden muodostama työryhmä arvioi selvityksen tilannetta seuraavan kerran touko-kesäkuun vaihteessa. Selvityksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2017 ja luoda perusteet ja periaatteet teatteritaiteen perusopetuksen yhteistyölle alueella.

 

Teatteri Soittorasian opetussuunnitelmaluonnoksesta on pyydetty lausunnot. Lausuntojen mukaan opetussuunnitelma voidaan hyväksyä. Osa lausunnon antajista on arvioinut myös Teatteri Soittorasian toimintamahdollisuuksia.

 

Vuoden 2017 avustukset taiteen perusopetuksen Porvoon toimijoille (Taidetikas-toimijat, yht. 10) on jaettu keväällä 2017, joten tänä vuonna ei ole jäljellä avustusmäärärahoja tähän tarkoitukseen. Tulevan vuoden 2018 avustuksista päätetään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä. Uusien toimijoiden myötä avustusmäärärahan tarve kasvaa vuodelle 2018.

 

Teatteritaiteen kehittämistä koskevassa selvityksessä arvioidaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen teatteritaiteen opetuksen järjestämismahdollisuuksia Porvoossa yhden hallintomallin alla. Tavoitteena on vahvistaa sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen teatteritaiteen perusopetuksen asemaa Porvoossa.

 

Teatteri Soittorasia on toimittanut asian käsittelyä ja päätöstä varten seuraavat asiakirjat: Toimintakertomukset 2015-2016 ja 2016-2017, Teatteri Soittorasian tilinpäätös 2016, Talousarvio Opetus- ja Koulutustoiminta 2017-2018.

Liite:

Teatteri Soittorasia: Opetussuunnitelma

 

Sivj:

Teatteri Soittorasian opetussuunnitelma hyväksytään ajalle 1.8.2016-31.7.2018. Määräaikaisuuden perusteena on, että Taiteen perusopetusyksikkö laatii selvityksen Teatteri Soittorasian taloudellisista toimintaedellytyksistä, toimitiloista, opetushenkilöstön kelpoisuudesta ja todistusten kirjoittamismahdollisuudesta. Järjestämislupa myönnetään ajanjaksolle 1.8.2016-31.7.2018 ja käsitellään uudelleen, viimeistään huhtikuun 2018 loppuun mennessä, kun selvitys on valmistunut.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä Teatteri Soittorasian opetussuunnitelman ajalle 1.8.2016-31.7.2018. Määräaikaisuuden perusteena on, että Taiteen perusopetusyksikkö laatii selvityksen Teatteri Soittorasian taloudellisista toimintaedellytyksistä, toimitiloista, opetushenkilöstön kelpoisuudesta ja todistusten kirjoittamismahdollisuudesta. Järjestämislupa myönnetään ajanjaksolle 1.8.2016-31.7.2018 ja käsitellään uudelleen, viimeistään huhtikuun 2018 loppuun mennessä, kun selvitys on valmistunut.

________
Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Pöytäkirja 31.05.2017 | Avaa haku
©